BUDKOP SA

41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 34a 

Tel (32)223 87 51, (32)223 96 67, (32)223 96 68,

Fax (32) 316 11 12; e-mail: budkop@budkop.pl

DANE FIRMY:

REGON: 240206916;
NIP: 632-189-73-79;
KRS 0000738080 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe: PKO BP SA O/Mysłowice 51102025280000060202193472
Kapitał zakładowy: 100000 zł w całości opłacony;