O nas

W dniu 24.07.2018 r. firma BUDKOP SA została przekształcona z firmy BUDKOP sp. z o.o., która powstała w 2005 roku i w przeciągu 2 lat przejęła pracowników PRG MYSŁOWICE – REMA sp. z o.o. pracujących w kopalniach węgla kamiennego przy wykonawstwie robót górniczych.

Przejęci pracownicy to inżynierowie, technicy i górnicy z dużym doświadczeniem zawodowym, odpowiednimi zatwierdzeniami i uprawnieniami oraz wiedzą niezbędną przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć z dziedziny górnictwa. Działania te umożliwiły skupienie w jednym podmiocie wiedzy, doświadczenia techniczno-technologicznego sięgającego do doświadczeń PRG Mysłowice przedsiębiorstwa państwowego, które funkcjonowało na rynku budownictwa górniczego od 50 lat.

Efektywna działalność spółki w dużej mierze uzależniona była od możliwości stosowania maszyn i urządzeń górniczych. Ścisłe powiązanie firmy BUDKOP sp. z o.o. z PRG MYSŁOWICE – REMA sp. z o.o. (spółki zależne) sprawiła, że BUDKOP sp. z o.o., a obecnie BUDKOP SA ma dostęp do całego arsenału maszyn i urządzeń usprawniających proces produkcyjny.

Są to między innymi:

  1. Ładowarki bocznie sypiące: ŁBS-500W, ŁBT-1200 EH/LS i SDL-120.
  2. Ładowarki gąsienicowe: Niwka – A.
  3. Spągoładowarka Niwka B.
  4. Ładowarki zgarniakowe typu ZPP-2z.
  5. Ładowarki zasięrzutne: ŁZK-6p.
  6. Wóz wiertniczy BTRL 1.
  7. Torkretnice typu PP-2/2 i PP-1/RKGA.
  8. Szereg urządzeń małej mechanizacji.

Kładziemy nacisk na właściwe usprzętowienie oraz kwalifikacje załogi, co pozwala na zwiększenie możliwości produkcyjnych i uzyskanie właściwych efektów ekonomicznych oraz sprostanie coraz większym wymaganiom stawianym przez inwestorów.

Obecnie spółka BUDKOP jest firmą zatrudniającą około 150 pracowników. Wykonuje roboty głównie w kopalniach PGG SA i JSW SA i ma ustabilizowaną pozycję wśród firm budownictwa górniczego.

W okresie swojej dotychczasowej działalności spółka wykazała się profesjonalną realizacją kontraktów, co potwierdzają wystawione przez inwestorów referencje.