Oferta

OFERUJEMY PAŃSTWU NASZE USŁUGI W ZAKRESIE, BUDOWNICTWO GÓRNICZE PODZIEMNE I ROBOTY POMOCNICZE

W ramach funkcjonujących w firmie procesów podstawowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania oferta obejmuje:

A. Roboty górnicze i pomocnicze:

 1. drążenie wyrobisk górniczych: korytarzowych i komorowych (składy materiałów wybuchowych, komory zajezdni elektrowozów, zbiorniki, dworce osobowe itp.),
 2. przebudowa wyrobisk górniczych: korytarzowych i komorowych,
 3. wykonywanie nowych i przebudowa istniejących skrzyżowań,
 4. wykonywanie obudowy murowej z cegły, betonitów, betonu,
 5. wykonywanie obudowy kotwiowej,
 6. wzmacnianie istniejącej obudowy wyrobisk, np. iniekcje, podbudowa istniejącej obudowy,
 7. torkretowanie wyrobisk,
 8. zabudowa wyposażenia wyrobisk: kolei szynowej spągowej i podwieszanej, rurociągów,
 9. zabudowa i demontaż przenośników taśmowych i zgrzebłowych, w tym przenośników ścianowych i podścianowych,
 10. wykonanie torów i ścieków,
 11. zabudowa w wyrobiskach górniczych antypoślizgowej trasy ruchu pieszego:
  • segmentowej kładki stalowej (wyrobiska poziome i nachylone do 12°),
  • stalowych schodów segmentowych (wyrobiska nachylone powyżej 12° do 25°),
 12. likwidacja wyrobisk górniczych.

B. Roboty energo-mechaniczne:

 1. montaż i demontaż, konserwacja i obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu, aparatury i wyposażenia, podczas wykonywania robót górniczych i pomocniczych,
 2. zabudowa, demontaż i konserwacja urządzeń, sprzętu, aparatury i wyposażenia wyrobisk górniczych, w tym w składach materiałów wybuchowych, komorach rozdzielni elektrycznej, komorach zajezdni elektrowozów, zbiornikach, dworcach osobowych, itp.
 3. zabudowa i utrzymanie oraz demontaż podziemnych instalacji (sieci mediów): elektrycznych (do 1kV), sprężonego powietrza, wodnych (ppoż., odwadniających), podsadzkowych.