zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
PARTNERZY:

Firma BUDKOP SA ściśle współpracuje
z firmą zależną

PRG MYSŁOWICE – REMA sp. z o.o. w Mysłowicach


W wyniku współpracy z firmą zależną BUDKOP SA powiększa swoją ofertę o możliwości produkcyjne PRG MYSŁOWICE – REMA sp. z o.o., tj.

  1. wykonawstwo konstrukcji stalowych (certyfikaty: Instytut Spawalnictwa – Polska, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych, Certyfikat Jakości wg EN–729-3, certyfikat SLV wg DIN 18800-7),
  2. montaż i demontaż konstrukcji stalowych,
  3. remonty maszyn i urządzeń górniczych,
  4. produkcja urządzeń górniczych, w tym urządzeń typu PP-1/RKGA i PP-2/2 do wykonywania betonu natryskowego (urządzenia posiadają dopuszczenie WUG i przeznaczone są do podawania materiałów wiążących i wypełniających),
  5. wynajem maszyn i urządzeń górniczych,
  6. i inne przedstawione poniżej, w szczegółowej ofercie firmy zależnej.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA:

PRG MYSŁOWICE – REMA SP. Z O.O. OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

WYKONAWSTWA:

REMONTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH ORAZ REMONTÓW I MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH:

PRODUKCJI:

TRANSPORTU:

WYNAJMU URZĄDZEŃ I MASZYN GÓRNICZYCH:


Strona działa od 01.2009, a obecna edycja od 06.01.2013r. © opracowanie i aktualizacja Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!