Pomoc innym

Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy innym. Nieudacznicy zawsze pytają: „A co mi za to dasz?”. Brian Tracy

 

Firma BUDKOP SA (przed przekształceniem BUDKOP sp. z o.o.) od wielu lat obok działalności podstawowej prowadzi działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego udzielając wsparcia finansowego, o czym świadczą załączone niżej podziękowania.