zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
PRACA:

Oferta pracy w BUDKOP SA

Pracownicy fizyczni i osoby dozoru do pracy pod ziemią (również emeryci).

Praca w oddziałach:

KWK „Mysłowice - Wesoła” w „Mysłowicach;

KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, Ruch Knurów;

w perspektywie w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych;

BUDKOP SA zatrudni zdecydowanych do pracy pod ziemią pracowników:

W każdym przypadku wymagany bardzo dobry stan zdrowia.

Zatrudniony w spółce pracownik ma możliwość doskonalenia, jak również zdobywania nowych kwalifikacji na szkoleniach i kursach organizowanych przez BUDKOP SA w siedzibie firmy, a także w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych.

Pracownicy - górnicy bez uprawnień mogą w krótkim czasie uzyskać uprawnienia do obsługi:

Pracownicy bez przygotowania do pracy w górnictwie - podejmujący pracę na dole po raz pierwszy objęci są szczególną opieką. Adaptacja zawodowa trwa minimum trzy miesiące, wówczas pracownik jest pod opieką doświadczonego pracownika - instruktora szkolenia praktycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są:

Na wyznaczony termin należy zabrać oryginały dokumentów:

Serdecznie zapraszamy do podjęcia pracy w firmie BUDKOP SA

 1. Oferujemy konkurencyjne zarobki w stosunku do innych firm z naszego sektora.
 2. Wykonujemy specjalistyczne roboty górnicze, głównie wyrobiska kamienne - kompleksowo.
 3. Chętnie zatrudnimy pracowników z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym w branżach: górniczej, elektrycznej i mechanicznej, z wykształceniem co najmniej zasadniczym.
 4. Wykonujemy roboty górnicze dla: Polskiej Grupy Górniczej SA oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
 5. Chętnie zatrudnimy pracowników z okolic i miast: Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Jaworzna, Libiąża i innych.
 6. Dla ambitnych, rzetelnych i pracowitych otwarta jest droga do doskonalenia, jak również zdobywania nowych kwalifikacji na szkoleniach i kursach organizowanych przez BUDKOP SA w siedzibie firmy, a także w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych.
 7. W celu spełnienia wymogów prawnych jak również nabywania nowych kwalifikacji, wiedzy oraz kompetencji pracowników realizowane są szkolenia i kursy wewnętrzne:
  • szkolenia wstępne, instruktaż ogólny i stanowiskowy (dla nowo zatrudnionych pracowników, osób odbywających praktyki oraz pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy),
  • szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników fizycznych, dozoru niższego, średniego i wyższego oraz pracowników administracyjno – biurowych (a-b),
  • kursy dające nowe kwalifikacje:
   • obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
   • obsługa kołowrotów,
   • obsługa ładowarek zgarniakowych typu ZPP,
   • obsługa ładowarek zasięrzutnych typu ŁZK,
   • obsługa urządzeń betonacyjnych (PP, WUBET, betoniarki),
   • obsługa kotwiarek pneumatycznych,
   • sanitariusza,
   • instruktora szkolenia praktycznego,
  • cotygodniowe szkolenia BHP na punktach pracy BUDKOP SA,
  • szkolenia wzbogacające wiedzę pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 8. W centrum uwagi nas wszystkich – od najwyższego kierownictwa BUDKOP SA, aż po bezpośrednich wykonawców znajduje się jakość świadczonych przez naszą firmę usług wraz ze szczególną dbałością o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd wdrożony, certyfikowany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.
Strona działa od 01.2009, a obecna edycja od 06.01.2013r. © opracowanie i aktualizacja Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!