KWK „Bolesław Śmiały”

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: przebudów skrzyżowań, przebudów chodników, pochylni, przebudowy prowadzone były w trudnych warunkach geologiczno – górniczych przy opadzie mało zwięzłych warstw skał stropowych likwidacji odcinków chodników wraz z odzyskaniem przynależnego wyposażenia, a także obsługi przenośników odstawy urobku z eksploatowanych ścian i drążonych chodników.