KWK "Halemba - Wirek"

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: wykonania osadnika dla pompowni głównego odwadniania (drążenie osadnika, wykonanie skrzyżowań, tamy wodnej, kanału ściekowego i studni ssawnej, torowiska, schodów betonowych), rekonstrukcji przecinki, chodnika wentylacyjnego, dowierzchni wentylacyjnej (przebudowa wyrobisk, zabudowa przenośników taśmowych i zgrzebłowych, regeneracja i utrzymanie trasy kolejki KSP).