Zakład Górniczy "Janina"

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: przybierki spągu w wyrobiskach podziemnych za pomocą spągoładowarki oraz udostępniono pracowników obsługi do dyspozycji zamawiającego.