KWK ”Knurów-Szczygłowice”

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: wykonania podziemnego składu materiałów wybuchowych na poziomie 850 m (drążenie wyrobisk składu MW i wykonanie obudowy, wykonanie robót kotwiowych wzmacniających obudowę, kotwami strunowymi o długości 5 m, wykonanie betonu natryskowego; torkretu, wykonanie obudowy murowej i tam murowych, wykonanie robót betonacyjnych, wykonanie toru ostatecznego wraz z rozjazdami i obrotnicami, wykonanie i zabudowa wyposażenia ostatecznego składu MW).