Zakład Górniczy "Sobieski"

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: przebudów odcinków wyrobisk w rejonach zabudowy tras przenośników taśmowych oraz wyrobisk przekopowych.