KWK "Wesoła"​

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: drążenia wyrobisk, wykonania skrzyżowań, zabudowy kolejki spągowej zębatej typu KSZ 99/60, spągowania chodnika oraz przebudowy przekopu głównego wraz ze skrzyżowaniem trójstronnym.