KWK "Wieczorek"

Zrealizowane zostały roboty górnicze, w zakresie: wykonania za pomocą MW przekopu A-B w partii południowej pokładu 510.​