Zostały wykonane i dostarczone wozy kopalniane do transportu urobku.