KWK "Ziemowit"

Wykonano roboty górnicze, w zakresie: przebudowa przekopu.