Akcjonariat

LISTA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą BUDKOP spółka akcyjna

L.p.

 Akcjonariusz

Adres

Ilość akcji [szt.]

Numery akcji

Łączna wartość akcji [zł]

1.

 JÓZEFIAK Jerzy

43-609 Jaworzno
ul. Leśna 61

250

seria A
od nr A 00000001
do nr A 00000250

50 000,-

2.

 DOMAGAŁA Józef

32-500 Chrzanów,

ul. Mydlana 50

250

seria A
od nr A 00000251
do nr A 00000500

50 000,-

Razem

500

seria A
od nr A 00000001
do nr A 00000500

100 000,-