System zarządzania

Funkcjonowanie spółki BUDKOP i osiąganie powodzenia na rynku usług w zakresie „Budownictwo górnicze podziemne i roboty pomocnicze” było i jest celem nadrzędnym Zarządu Spółki.

W BUDKOP SA wdrożono, funkcjonują, są utrzymywane i ciągle doskonalone zintegrowane systemy:

  • zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015,
  • zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018.

Uzyskany certyfikat daje naszym Klientom podstawę do zaufania oraz wskazuje, że potrafimy osiągać wyznaczone cele jakościowe, środowiskowe i BHP dla spełnienia ich wymagań oraz budować wizerunek Spółki, dbającej o stan środowiska pracy i zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska naturalnego.

Historia systemów zarządzania w spółce:

Od 27 listopada 2008 roku spółka uzyskała certyfikowany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz normy PN-N-18001:2004.

W 2015 roku firma BUDKOP sp. z o. o. wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 i od listopada 2015 roku uzyskała certyfikowane przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska sp. z o.o. zintegrowane systemy: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z wymaganiami powyższych norm.

W 2017r. wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania BUDKOP sp. z o.o. został wdrożony w PRG MYSŁOWICE – REMA sp. z o.o., sp. k. i w czerwcu 2017r. uzyskano certyfikaty, w których potwierdza się spełnienie wymagań powyższych norm w zakresie: „Budownictwo górnicze podziemne, roboty pomocnicze oraz doradztwo techniczne i logistyka materiałowo – usługowa w robotach górniczych i montażowych”.

Przed upływem ważności certyfikatów w wyniku ponownej oceny spółki uzyskały certyfikaty z datą ważności do 26 listopada 2020 roku, w których zostało potwierdzone stosowanie systemów zarządzania zgodnie z nowymi wymaganiami norm międzynarodowych z 2015 roku i dotychczasowymi wymaganiami normy PN-N-18001.

Obecnie BUDKOP SA w wyniku ponownej oceny spółki połączonej z przejściem na nowe wymagania normy PN-ISO 45001:2018 w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskał certyfikat ważny do 26.11.2023r.