zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
SYSTEMY ZARZĄDZANIA:

Funkcjonowanie spółki BUDKOP i osiąganie powodzenia na rynku usług w zakresie "Budownictwo górnicze podziemne, roboty pomocnicze oraz doradztwo techniczne i logistyka materiałowo - usługowa w robotach górniczych i montażowych" było i jest celem nadrzędnym Zarządu Spółki.

W BUDKOP SA wdrożono, funkcjonują, są utrzymywane i ciągle doskonalone zintegrowane systemy:

Uzyskane certyfikaty dają naszym Klientom podstawę do zaufania oraz wskazują, że potrafimy osiągać wyznaczone cele jakościowe, środowiskowe i BHP dla spełnienia ich wymagań oraz budować wizerunek Spółki, dbającej o stan środowiska pracy i zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska naturalnego.


W 2008r. podjęto decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemów zarządzania w firmie BUDKOP sp. z o. o. w celu zapewnienia konkurencyjności spółki na rynku, dla uzyskania ciągłego doskonalenia jej działalności, w tym należytej obsługi klientów przy zachowaniu jakościowych standardów, realizację wykonywanych usług w sposób niezawodny, bezpieczny i minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne, przy konkurencyjnych cenach usług.

Od 27 listopada 2008 roku spółka uzyskała certyfikowany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz normy PN-N-18001:2004.

W 2015 roku firma BUDKOP sp. z o. o. wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 i od listopada 2015 roku uzyskała certyfikowane przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska sp. z o.o. zintegrowane systemy: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z wymaganiami powyższych norm.

W 2017r. wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania BUDKOP sp. z o.o. został wdrożony w PRG MYSŁOWICE - REMA sp. z o.o., sp. k. i w czerwcu 2017r. uzyskano certyfikaty, w których potwierdza się spełnienie wymagań powyższych norm w zakresie: "Budownictwo górnicze podziemne, roboty pomocnicze oraz doradztwo techniczne i logistyka materiałowo - usługowa w robotach górniczych i montażowych".

Przed upływem ważności certyfikatów w wyniku ponownej oceny spółki uzyskały certyfikaty z datą ważności do 26 listopada 2020 roku, w których zostało potwierdzone stosowanie systemów zarządzania zgodnie z nowymi wymaganiami norm międzynarodowych z 2015 roku i dotychczasowymi wymaganiami normy PN-N-18001.


zdjęcie zdjęcie
Strona działa od 01.2009, a obecna edycja od 06.01.2013r. © opracowanie i aktualizacja Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!