Zarząd firmy BUDKOP SA​​

Prezes Zarządu
inż. Jerzy JÓZEFIAK