Zarząd firmy BUDKOP SA​​

Prezes Zarządu
inż. Jerzy JÓZEFIAK

Wiceprezes zarządu
mgr inż. Józef DOMAGAŁA